Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр» створений на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), є структурним підрозділом Університету, і діє на підставі Закону України «Про вищу освіту», Рішення Вченої ради Університету від 2 грудня 2013 р., Угоди № 102 від 25 березня 2014 р. між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та Фондом Державного майна України.

На сьогоднішній день підготовка оцінювачів проводиться згідно угоди з Фондом Державного майна України про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів №209 від 10.07.2015 р.

Діяльність Науково-виробничого центру «Оцінка, землеустрій та кадастр» регламентована положенням про Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр».

Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр» створений на базі кафедри «Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна» ХНУМГ імені О.М. Бекетова (зараз кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем) з можливістю ефективного використання сучасних підходів та обладнання під час підготовки слухачів, організації та впровадження дистанційного навчання, активного залучення до навчального процесу провідних фахівців галузей, зокрема у сфері оціночної діяльності та Фонду Державного майна України.

Директором Науково-виробничого центру «Оцінка, землеустрій та кадастр» призначений Мамонов Костянтин Анатолійович.

Контакти для зв'язку з нами.

Оцінка вартості автомобіля проводиться відповідно до чинного законодавства в Україні. Крім загальних нормативно-правових актів, що регулюють оціночну діяльність («Закон України про оцінку майна"), оцінка вартості автомобіля проводиться відповідно до «Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів».

Оцінювач - стабільна професія на ринку праці        

Серед сучасних професій особливе місце займає незалежний оцінювач - фахівець з визначення вартості нерухомості та оцінки землі. Оцінювач, як аудитор і бухгалтер, має справу з вартісною стороною об'єкта. Але якщо бухгалтер для суб'єкта господарювання є «внутрішнім» фахівцем, то аудитор і оцінювач - «зовнішні, сторонні».

На сьогоднішній день все частіше предметом угод стає земля (земельні ділянки). І як у будь-якій угоді без вартості не обійтися. А щоб швидше досягти згоди щодо вартості запрошують експерта з оцінки землі.

Апарати, верстати, установки, інструменти, меблі, прилади, засоби комунікації, обчислювальна та оргтехніка - те, що щохвилини оточує нас у повсякденному житті. Багато хто з нас навіть і не підозрюють, що все перераховане вище є основою для існування такого виду діяльності як оцінка машин та обладнання.

У сучасному світі, де панують ринкові відносини, безліч об'єктів є предметами різних угод. Не виняток і нерухомість, яка має різноманітні напрямки її застосування (житлова, комерційна, торгова, складська і т.д.). І все ж найбільш поширеною є оцінка житлової нерухомості, зокрема оцінка вартості квартир.