Оцінювач - стабільна професія на ринку праці        

Серед сучасних професій особливе місце займає незалежний оцінювач - фахівець з визначення вартості нерухомості та оцінки землі. Оцінювач, як аудитор і бухгалтер, має справу з вартісною стороною об'єкта. Але якщо бухгалтер для суб'єкта господарювання є «внутрішнім» фахівцем, то аудитор і оцінювач - «зовнішні, сторонні».

 Оцінювач або експерт

У більшості країн світу професія оцінювача міцно увійшла в ринкову практику і знаходиться в періоді зрілості. Світова спільнота оцінювачів все більше розглядає незалежного оцінювача в якості експерта. На основі сучасної міжнародної практики сформувалося поняття: «експерт - це фахівець, який вирішує які-небудь питання за плату і дотримується етичних норм своєї професії». У цьому визначенні виділяється три складові.

По-перше, експерт повинен бути фахівцем-професіоналом в якійсь із областей діяльності, тобто володіти спеціальними знаннями. По-друге, експерт повинен бути зовнішнім для замовника виконавцем експертизи, проведеної за плату. По-третє, експерт повинен працювати в рамках етичних норм, що склалися в співтоваристві для даної професії. Такого роду норми, або кодекси професійної честі, зараз стають невід'ємною частиною багатьох професійних співтовариств.

 

Особливість навчання в Україні

Практикуючі оцінювачі стверджують, що головною і необхідною якістю фахівця з оцінки є здатність аналітично мислити. Крім того, він зобов'язаний знати правову базу і орієнтуватися в законах і підзаконних нормативних актах, що регулюють ринок нерухомості та ринок землекористування,  а також за змінами в політичному та економічному житті країни. Словом, у полі зору потрібно завжди тримати все, що може спричинити зміни на ринку нерухомості та ринку землекористування.

Тому професію оцінювача можна отримати в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова, на кафедрі геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна.