Фонд державного майна України спільно з Харківським національним університетом міського господарства імені О.М. Бекетова, згідно угоди про спiвробiтництво № 209 вiд 10.07.2015 р. стосовно професійної підготовки оцiнювачiв проводить підготовку фахiвцiв за напрямами:

НАПРЯМ 1. «Оцінка об’єктів у матерiальнiй формі», спецiалiзацiї:

 • 1.1. «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;
 • 1.2. «Оцінка машин і обладнання»;
 • 1.3. «Оцінка колісних транспортних засобів»;
 • 1.4. «Оцінка літальних апаратів»;
 • 1.5. «Оцінка судноплавних засобів»;
 • 1.7. «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».

Навчання проводиться як за окремими спеціалізаціями, так і за напрямом у цілому.

Слухачами на курсах можуть бути особи, які мають вищу освіту. 
Повна програма навчання розрахована на 25 календарних днів, з них спеціалізація 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» - 9 днів.

По закінченню навчання слухачі проходять тестування, після якого видається свідоцтво про навчання за відповідним напрямом.

Фiзичнi особи, які прослухали курс базової підготовки за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матерiальнiй формі» (спеціалізації 1.1-1.5, 1.7) проходять стажуванняпротягом одного року.

Після закінчення стажування i надання необхідних документів фізична особа допускається до складання квалiфiкацiйного іспиту i у разі успішної здачі отримує квалiфiкацiйне свідоцтво, затверджене Фондом державного майна України.

НАПРЯМ 2. «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності», спецiалiзацiї:

 • 2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності)»;
 • 2.2 «Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності».

Слухачами на курсах можуть бути особи, якi мають вищу освіту. 
Повна програма навчання розрахована на 25 календарних днів.

Викладання ведеться провідними українськими спецiалiстами з оцінки нерухомості, працівниками Фонду держмайна, юристами, економістами, iнженерами-будiвельниками, iнженерами-землевпорядниками.

Слухачі забезпечуються навчально-методичною літературою.

Для участі у навчанні необхідно надати такі документи:

 • копію паспорта 1,2,11 стор.
 • копію диплома про вищу освіту.
 • фото 3х4.
 • документ, що підтверджує оплату за навчання та тестування.