Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр» створений на базі Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова (ХНУМГ ім. О.М. Бекетова), є структурним підрозділом Університету, і діє на підставі Закону України «Про вищу освіту», Рішення Вченої ради Університету від 2 грудня 2013 р., Угоди № 102 від 25 березня 2014 р. між ХНУМГ ім. О.М. Бекетова та Фондом Державного майна України.

На сьогоднішній день підготовка оцінювачів проводиться згідно угоди з Фондом Державного майна України про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів №209 від 10.07.2015 р.

Діяльність Науково-виробничого центру «Оцінка, землеустрій та кадастр» регламентована положенням про Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр».

Науково-виробничий центр «Оцінка, землеустрій та кадастр» створений на базі кафедри «Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна» ХНУМГ імені О.М. Бекетова (зараз кафедра земельного адміністрування та геоінформаційних систем) з можливістю ефективного використання сучасних підходів та обладнання під час підготовки слухачів, організації та впровадження дистанційного навчання, активного залучення до навчального процесу провідних фахівців галузей, зокрема у сфері оціночної діяльності та Фонду Державного майна України.

Директором Науково-виробничого центру «Оцінка, землеустрій та кадастр» призначений Мамонов Костянтин Анатолійович.

Контакти для зв'язку з нами.