3 листопада 2016 року пройшла Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем.

З доповіддю виступали:

  • Тріпутіна Н.П. – завідувач сектором виховної роботи Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
  • Метешкін К.О. – д.т.н., професор кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
  • Палеха Ю.М. – д.геогр.н, професор, заступник директора з наукової роботи Державного підприємства Український державний науково-дослідницькій інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя;
  • Красовський Г.Я. – д.т.н., професор кафедри виробництва радіоелектронних систем літальних апаратів Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського ХАІ;
  • Бубела А.В. – к.т.н., доцент кафедри управління виробництвом і майном Національного транспортного університету, м. Київ;
  • Харченко А.М. – к.т.н., доцент кафедри управління виробництвом і майном Національного транспортного університету, м. Київ;
  • Журавьова А.В. – керівник Grekodom Development, м. Київ;
  • Кочура Л.О. – студент 3 курсу гр. ГКЗ 2014-2 Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;
  • Кінь Д.О. – студент 3 гурсу гр. ГКЗ 2014-1Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова