19 листопада 2015 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова пройшла традиційна конференція, присвячена Міжнародному дню геоінформаційних систем.

Учасників і гостей конференції привітав завідувач кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна – д.е.н., професор МАМОНОВ Костянтин Анатолійович.

На пленарному засіданні в конференц-залі №1 з доповідями на теми актуальних питань застосування ГІС-технологій в різних сферах життя і діяльності суспільства виступили:

Шипулін В. Д. – к.т.н., професор кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна;

Гавриленко Ю. М. – д.т.н., професор кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна;

Отечко С. А. – к.геогр.н., старший викладач кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна;

Доля К. В. – к.т.н., старший викладач кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна;

Кінь Д. О. – студент ІІ курсу напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»;

Кочура Л. О. - студентка ІІ курсу напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій»;

Сальников М. В. – студент VІ курсу спеціальності «Геоінформаційні системи і технології»

Мгеброва В. Р. - студентка VІ курсу спеціальності «Геоінформаційні системи і технології».

З цікавою доповіддю, присвяченою історичному дослідженню, виступила завідуюча сектором виховної роботи бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – Тріпутіна Наталія Петрівна.

В ході конференції прозвучали доповіді українською, російською та французькою мовами. Було розглянуто аспекти, пов’язані з розвитком сучасних геоінформаційних систем та технологій, обговорено широке коло питань щодо шляхів ефективного впровадження ГІС в різні галузі народного господарства країни. Особлива увага приділена вирішенню прикладних задач з використанням геоінформаційних систем та новітніх досягнень в галузі геоінформатики.

Завдяки старанням секретаря конференції – Радзінської Юлії Борисівни захід був організований і проведений на досить високому рівні і отримав схвальні відгуки гостей і учасників.

Тематичні напрямки конференції:

  • Задачі використання ГІС технологій в управлінні міським господарством.
  • 3D моделювання міського середовища.
  • ГІС в задачах моніторингу.
  • Застосування ГІС технологій в оцінці об’єктів нерухомого майна.

До участі в конференції запрошені викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, студенти, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та всі зацікавлені особи.