26-27 березня 2015 року кафедрою Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна була проведена Міжнародна науково-практична конференція під назвою "Європейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні".

Гостями були представники провідних університетів України, Англії, Польщі у сфері оцінки, землеустрою та кадастру.

Під час проведення конференції біли висвітлені актуальні проблеми впровадження передового досвіду у сфері оцінки, землеустрою та кадастру з використанням ГІС технологій, проведене обговорення проблем побудови геоінформаційних систем та прикладних технологій у землеустрої, в  оцінці землі та нерухомого майна.

В рамках конференції діяли шість секцій:

  1. Сучасні аспекти розвитку землеустрою та кадастру в Україні та світі

  2. Геодезичні аспекти функціонування галузей народного господарства

  3. Формування сталих землеволодінь та землекористувань

  4. Сучасні перспективи розвитку оцінки в Україні та світі

  5. Архітектурні рішення в оцінці землі та нерухомого майна