28 квітня 2016 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова відбулась міжнародна науково-практична конференція «Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження та шляхи їх реалізації в Україні»

Учасників і гостей конференції привітали:

МАМОНОВ К. А. – завідуючий кафедрою ГІС, оцінки землі та нерухомого майна.

АТИНЯН А. О. - заступник декана будівельного факультету з навчальної роботи.

В рамках конференції діяли шість секцій:

  • Європейські стандарти функціонування ринку нерухомості.
  • Сучасні аспекти розвитку земельного адміністрування в Україні та світі.
  • Геодезичні аспекти функціонування галузей народного господарства.
  • Формування сталих землеволодінь і землекористувань.
  • Сучасні перспективи розвитку оцінки в Україні та трансформація вітчизняних стандартів до міжнародного рівня.
  • Сучасні шляхи розвитку геоінформаційних систем для забезпечення розвитку міст.

На пленарному засіданні з доповідями на теми актуальних питань економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру і їх геоінформаційної підтримки виступили:

ШИПУЛІН В. Д. – к.т.н., професор кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

МЕТЕШКІН К. О. – д.т.н., професор кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

ЖУРАВЛЬОВА А. В. – керівник Grekodom Development;

ГАРАЖА О. П. – к.е.н., доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру ХНАУ ім. В. В. Докучаєва;

КОЧУРА Л. О. – студентка 2 курсу напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

КІНЬ Д. О. – студент 2 курсу напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

ЛЕВЧЕНКО А. Р. – студентка 2 курсу напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

ДЬЯКОВ В. В. – студентк 4 курсу напряму підготовки «Геодезія, картографія та землеустрій» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

В ході конференції було обговорено широке коло питань щодо шляхів реалізації європейських стандартів оцінки та економічного розвитку в Україні. З доповіддю про стандарти ринку нерухомості Греції та Кіпру, особливості його функціонування і перспективи інвестування виступила Аріна Журавльова – керівник київського офісу компанії Grekodom Development.

Професор Метешкін Костянтин Олександрович доповідав про особливості дослідження ринкових відносин в системі вищої освіти. Дослідження отримали назву «БІРЖА». Для імітації розрахунків між покупцем і продавцем в експерименті введено штучні, і в якійсь мірі, абстрактні гроші «БАКМАГі», презентація яких відбулась на конференції.

Про теоретичні засади сільськогосподарської нерухомості в експертній грошовій оцінці земельних ділянок доповідала к.е.н., доцент кафедри управління земельними ресурсами та кадастру Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва – Гаража О. П.

Польською мовою про проблеми впровадження європейських стандартів оцінки нерухомості в Україні доповідала студентка 2 курсу групи ГКЗ2014-2 – Кочура Любов Олексіївна.

Крім того в ході пленарного засідання прозвучали доповіді на теми порівняльного методу оцінки землі за допомогою СУБД MSAccess (доповідач Кінь Д.О.); про можливості гідростатичного нівелювання (доповідач Левченко А.Р.); про застосування комбінованих технологій BIM та GIS (доповідач Дьяков В.В.); та інші.

Було підведено підсумки випробувань педагогічної технології «Партнерство» з елементами гри, яка проводилась з лютого по квітень 2015 року на кафедрі ГІС, оцінки землі та нерухомого майна під керівництвом доктора технічних наук, професора МЕТЕШКІНА Костянтина Олександровича. Застосування запропонованої технології навчання в міжвузівському віртуальному просторі вельми актуально на сьогоднішній день. Дана технологія дозволяє студенту знайти інформацію за темою навчальної дисципліни, яка на його погляд найбільш її доповнює і розкриває, а викладачеві в той же час перевірити знайдений студентом матеріал і опанувати нову для себе інформацію.

Крім того на конференції відбулось нагородження грамотами за особливі успіхи у навчанні найкращих студентів кафедри геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна.

Завдяки старанням секретаря конференції – Радзінської Юлії Борисівни захід був організований і проведений на досить високому рівні і отримав схвальні відгуки гостей і учасників.